Переглядів: 2603

Дирекція

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 26-71-33, вн. 2-88.

Науково-дослідна діяльність

WEB-сторінка редагується...

Видавнича діяльність:

Всього по інституту історії, етнології і права за 2015 рік видано 235 одиниць друкованої продукції загальним обсягом 352,1 друкованих аркушів.


Найважливіші видання 2015 р.:

Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах. Вінницька область. Обл. ред. колегія : І. Д. Івасюк (голова), В. П. Лациба, Н. П. Солейко та ін. — Упорядники : В. П. Лациба (керівник), В. І. Білоконь, К. Д. Бухін, В. Ю. Васильєв, В. В. Вижга, М. В. Вижга, К. В. Завальнюк, С. Л. Калитко, П. М. Кравченко, І. П. Мельничук, І. Г. Паламар, В. І. Петренко, Р.Ю. Подкур, О. К. Струкевич. — Кн. 5. — Київ : Центр ДЗК, 2015.

Зінько Ю.А., Калитко С.Л., Кравчук О.М. Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 311 с. /Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1 / 11 – 7202 від 14. 05. 2014 р.)

Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел : зб. матеріалів Всеукр.наук.-теорет. семінару, 14-15 травня 2015 р. За заг. ред. проф. О.А. Коляструк. - Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 156 с.

Коляструк О. А. Інтелігенція УСРР у 1920-ті роки: повсякденне життя. Харків : Раритети України, 2015. – 404 с.

Державний архів Вінницької області. Путівник. За заг. ред. Ю.Легуна. – Вінниця, 2015. – 723 с.

Конотопенко О.П. Політичні системи світу. Вінниця, ВДПУ. – 2015р. – 100 с.

Косаківський В.А. Методичні матеріали до курсу «Етнографія України» для студентів напряму підготовки 6.020302 Історія*. Інституту історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця: ВДПУ, 2015. – 160 с.

Куліш П.Л. Комунікативна логіка: Логічний практикум для студентів відділен¬ня журналістики ВДПУ ім. М Коцюбинського. Методичний по¬сібник. - Вінниця.: ВДПУ. 2015. – 64 с.

Мельничук О.А. Бо Ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну: життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка (1896-1983 рр). - Вінниця: «Ніланд-ЛТД», 2015.

Романець Л., Романюк І. Повсякденне життя українського учительства 1944 – 1950 рр. - Вінниця, 2015. – 278 с.

Проведені наукові форуми у 2015 р.:

Всеукраїнська наукова конференція «Народи світу і велика війна 1914 – 1918 рр.». 3 – 4 квітня 2015 р.

Науково-теоретичний Всеукраїнський семінар «Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел» 14-15 травня 2015 р.

Науково-практичний круглий стіл з учителями історії м. Вінниці та області «Українська нація: хто ми, звідки й куди йдемо?» 12 лютого 2015 р.

Науково-практичний круглий стіл «Вінниччина і Донбас очима людей» 28 вересня 2015 р.

Науково-практичний круглий стіл «Студенти про Революцію Гідності (листопад 2013р. - лютий 2014 р.)» 26 листопада 2015 р.

Здобутки студентів ІІЕП у всеукрвїнських конкурсах та олімпіадах
Бондар Катерина 2 місце Всеукраїнська олімпіада з культурології, Коваль Олеся, Стовпець Анастасія, Пенішкевич Олег (команда ІІЕП) 3 місце Всеукраїнський конкурс з історії на базі Київського університету імені Б. Грінченка.

Cтудентські наукові гуртки

В інституті історії, етнології і права функціонують студентські наукові гуртки:


Історії України

(науковий керівник – доцент Стадник Олена Олексіївна)
Всесвітньої історії

(науковий керівник – доцент Кравчук Олександр Миколайович)
Археології та етнології

(науковий керівник – доцент Косаківський Віктор Афанасійович)
Історії світової культури

(керівник - професор Коляструк Ольга Анатоліївна)
Правознавства

(науковий керівник – доцент Кронівець Тетяна Миколаївна)

Керівництво роботою гуртків здійснюють доцент Стадник О.О., доцент Кравчук О.М., асистент Кронівець Т.М., доцент Косаківський В.А.

Загалом науковою роботою у гуртках охоплено понад 180 студентів університету.

Форми роботи гуртків різноманітні. Доповіді на засіданні, реферування статей, підготовка публікацій до вітчизняних та зарубіжних наукових форумів.

Зв’язки з ВНЗ і науковими центрами України та зарубіжжя

 • Київський Національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Інститут етнології і культурної антропології Варшавського університету (Республіка Польща);
 • Гомельський державний університет (Республіка Білорусь);
 • Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Республіка Польща);
 • Київський Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
 • Вінницький Національний медичний університет імені Миколи Пирогова;
 • Вінницький Національний технічний університет;
 • Київський славістичний університет;
 • Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка.

Науковими установами

 • Інститут історії України НАН України;
 • Інститут археології НАН України (м. Київ);
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України (м. Київ);
 • Київським регіональним центром Академії Правових наук України, м. Київ;
 • Український центр розвитку музейної справи(м. Київ);
 • Видавництво «Раритети України» (м. Харків);
 • Інституту маркетингу, компанії «СОЦІС» (м. Київ).

Партнери в місті і області

 • Вінницька обласна рада;
 • Вінницька обласна державна адміністрація;
 • Вінницький міськвиконком;
 • Державний архів Вінницької області;
 • Вінницький обласний краєзнавчий музей;
 • Вінницький обласний центр народної творчості;
 • Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва;
 • Краєзнавче товариство «Поділля»;
 • Літинський Центр Народної Культури;
 • Музей гончарного мистецтва ім. О.Г. Луцишина;
 • ЗМІ: міська радіокомпанії «Місто над Бугом», ТРК «ВІНТЕРА», друкованими ЗМІ.

Співробітництво відбувається у формі обміну науковою інформацією, публікації статей у наукових виданнях цих установ та ВНЗ, участі у науково-практичних конференціях.

Інститут історії, етнології і права активно бере участь у виконанні Всеукраїнської програми формування зводу пам’яток історії та культури. Керівник редакційної колегії доцент Зінько Ю.А. Попередньо було видано словникову частину «Пам’ятки історії та культури Вінницької області». За 2015 рік підготовлено «Звід пам’яток історії та культури міста Вінниці». На 2016 рік заплановано проводити відповідні дослідження по Вінницькій області.

Викладачі брали активну участь у написанні Зводу пам’яток історії і культури Вінницької області, Національної книги пам’яті жертв репресій і голодоморів в Україні, посібників.

Здійснюється конструктивна співпраця з Варшавським університетом імені кардинала Стефана Вишинського. У 2015 перебували на стажуванні у травні місяці професор Магдалена Зовчак та студенти Варшавського університету здійснюючи польові етнологічні дослідження у селі Клекотина Шаргородського району. Професор Коляструк О.А. (19 – 22 листопада 2015 р.) прочитала курс лекцій «Джерелознавчі та методологічні аспекти історії повсякденності» для студентів Варшавського університету імені кардинала Стефана Вишинського.

На травень 2016 запланована науково-практична конференція на базі ВОУНБ імені Тімірязєва «Книга як історичне джерело».

У травні 2015 було проведено перереєстрацію у МОН України фахового періодичного видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць» / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Здійснено реєстрацію видання у ISSN (International Standard Serial Number).

Також видання включено до бази даних Index Copernicus (IC) та Google Scholar. — онлайнові наукометричні бази даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних Index Copernicus включає на 2015 р. більш ніж 13 000 наукових журналів.

www.naukzapvdpu.esy.es – сайт журналу.

Планування науково-дослідної роботи на 2016 р.

(детально ознайомитися з інформацією можна на сайті Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського: розділи оголошення,conferences)

Всеукраїнський науково-теоретичний семінар «Радянськість: спроба діагностики крізь призму повсякденності». 25-26 березня 2016 р. (Співорганізатори проведення: Інститут історії України НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики, етнології імені М. Рильського, Держархів Вінницької області ).

Міжнародна науково-практична конференція «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи» 25-26 жовтня 2016р. (Співорганізатори проведення: Інститут історії України НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики, етнології імені М. Рильського, Університет ім. Кардинала Стефана Вишинського (Варшава, Польща).

Всеукраїнська ХХVII Вінницька наукова історико-краєзнавча конференція. 7-8 жовтня 2016. (Співорганізатори проведення: Державний архів Вінницької області; Вінницький краєзнавчий музей).

Заплановано проведення обласного історико-краєзнавчого конкурсу серед старшокласників: «Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого»

(Матеріали робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів на участь в Конкурсі надаються журі до 01 лютого 2016 року за адресою: Інститут історії, етнології і права, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100.)

Формується 24 випуск «Наукові записки ВДПУ. Серія : Історія», що входить до переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р.). Журнал індексується в Index Copernicus та Google Scholar.

Матеріали надсилати до 1 лютого 2016 року на електронну поштову скриньку (naukzapVDPU@meta.ua).

www.naukzapvdpu.esy.es – сайт журналу.


2018 © ВДПУ