Переглядів: 16981

Кафедра правових наук та філософії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 26-71-33, вн. 2-88.Історична довідка

Вінницький державний педагогічний університет єдиний в регіоні ВНЗ, який готує вчителів правознавства.

Кафедра правознавства створена рішенням Вченої ради ВДПУ від 26 травня 2004 року та наказом ректора № 480 від 27 травня 2004 року. Рішенням Вченої ради від 15 вересня 2016 року та наказом ректора № 141 від 22 вересня 2016 року перейменована у кафедру правових наук та філософії.

Кафедра правових наук та філософії - базовий структурний підрозділ ВДПУ, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність із фундаментальних правових дисциплін, що викладаються для студентів факультету історії етнології і права та дисципліни "Правознавство" - для студентів усіх інших спеціальностей ВДПУ.

Кафедра правових наук та філософії здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність в галузі юридичних та філософських наук.

Склад кафедриЯременко О.І., кандидат наук з державного управління, доцент, магістр права, – завідувач кафедри.

Кононенко В.В., кандидат історичних наук, доцент.

Зінько І.Ю., кандидат історичних наук, доцент.

Пилипенко Т.І., старший викладач.

Кронівець Т.Н., старший викладач.

Вальчук О.І., кандидат історичних наук, асистент.

Гриб В.І., кандидат філософських наук, доцент.

Конотопенко О.П., кандидат філософських наук, доцент.

Лапшин С.А., кандидат історичних наук, доцент.

Мельник Е.А., кандидат філософських наук, доцент.

Урсу О.Д., старший лаборант.

Навчальний процес

Кафедра правових наук та філософії забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • теорія держави і права;
 • історія держави і права України;
 • історія держави і права зарубіжних країн;
 • конституційне право України;
 • адміністративне право України;
 • трудове право України;
 • цивільне право України;
 • кримінальне право України;
 • господарське право України;
 • екологічне право України;
 • право інтелектуальної власності;
 • методика правового виховання;
 • методика викладання правознавства;
 • судові та правоохоронні органи України;
 • шкільний курс «Громадянська освіта» та методика його викладання;
 • основи процесуального законодавства;
 • правознавство;
 • політологія;
 • соціологія;
 • філософія;
 • філософія та епістемологія;
 • с/к політичні системи світу;
 • с/к соціологія громадської думки;
 • с/к комунікативна логіка;
 • с/к юридична логіка;
 • шкільний курс «Людина і суспільство».

Навчальний процес провадиться за новітніми світовими технологіями, система оцінювання знань провадиться за системою ECTS.

Створена на кафедрі система навчання з застосуванням новітніх технологій дозволяє досягти високого рівня підготовки майбутніх фахівців, що матимуть попит та високу конкурентноздатність на ринку праці. Багатоваріантний характер змісту навчання дозволяє створити модель навчання, яка максимально наближена до практичної діяльності майбутніх фахівців.
Основні напрями наукової і навчально-методичної роботи кафедри

 • розробка та видання навчально-методичної та наукової літератури з юридичних дисциплін;
 • видання методичних вказівок, рекомендацій та планів семінарських занять, щодо вивчення студентами дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра;
 • підготовка та опублікування наукових статей та матеріалів у періодичних вітчизняних та зарубіжних виданнях;
 • проведення наукових заходів, семінарів, круглих столів, диспутів, що сприяють розвиткові та ефективності наукової діяльності кафедри та факультету історії, етнології і права;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій за участю викладачів і студентів.

Співробітництво

Викладачі кафедри правових наук та філософії підтримують наукові зв'язки з державними установами, науково-дослідними інститутами, навчальними закладами, серед них: Науково-дослідний інститут інформатики і права, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський регіональний центр Академії правових наук України, Національна Академія державного управління при Президентові України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

Співробітництво здійснювалося шляхом наукового консультування, участі у науково-практичних конференціях та семінарах, обміну науковою інформацією, стажування, сумісної розробки навчальних посібників, участі в роботі спеціалізованих рад з захисту дисертацій, проведення круглих столів, семінарів.

2016 © ВДПУ