Переглядів: 17704

Кафедра правових наук та філософії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 26-71-33, вн. 3-65.

Історична довідка

Кафедра правознавства створена рішенням Вченої ради ВДПУ від 26 травня 2004 року та наказом ректора № 480 від 27 травня 2004 року. Рішенням Вченої ради від 15 вересня 2016 року та наказом ректора № 141 від 22 вересня 2016 року перейменована у кафедру правових наук та філософії.

Кафедра правових наук та філософії - базовий структурний підрозділ ВДПУ, який здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність в галузі юридичних, філософських та суспільно-політичних наук.

Вінницький державний педагогічний університет єдиний в регіоні ВНЗ, який здійснює підготовку вчителів правознавства.

Склад кафедри

Яременко Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент, магістр права, – завідувач кафедри.

Кононенко Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент.

Зінько Ірина Юріївна, кандидат історичних наук, доцент.

Пилипенко Тетяна Іванівна, старший викладач.

Кронівець Тетяна Миколаївна., кандидат юридичних наук, старший викладач.

Вальчук Олена Іванівна., кандидат історичних наук, асистент.

Гриб Віталій Іванович, кандидат філософських наук, доцент.

Конотопенко Олександр Петрович, кандидат філософських наук, доцент.

Лапшин Сергій Андрійович, кандидат історичних наук, доцент.

Мельник Емілія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент.

Савюк Юлія Олександрівна, старший лаборант.

Навчальний процес

Кафедра правових наук та філософії забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • правознавство;
 • теорія держави і права;
 • історія держави і права України;
 • історія держави і права зарубіжних країн;
 • конституційне право України;
 • адміністративне право України;
 • трудове право України;
 • цивільне право України;
 • кримінальне право України;
 • господарське право України;
 • екологічне право України;
 • право інтелектуальної власності;
 • методика правового виховання;
 • методика викладання правознавства;
 • судові та правоохоронні органи України;
 • правове забезпечення наукової освітньої діяльності;
 • права та свободи людини і громадянина;
 • шкільний курс «Громадянська освіта» та методика його викладання;
 • основи процесуального законодавства;
 • політологія;
 • соціологія;
 • аксіологія і сучасні проблеми соціології;
 • філософія;
 • філософія та епістемологія;
 • логіка.

Викладачі кафедри правових наук та філософії здійснюють навчальний процес за новітніми світовими технологіями (використовуються презентації, Smart-board, тестування, проблемне навчання), система оцінювання знань провадиться за системою ECTS.

Створена на кафедрі система навчання з застосуванням новітніх технологій дозволяє досягти високого рівня підготовки майбутніх фахівців, що матимуть попит та високу конкурентноздатність на ринку праці. Багатоваріантний характер змісту навчання дозволяє створити модель навчання, яка максимально наближена до практичної діяльності майбутніх фахівців.

Основні напрями наукової і навчально-методичної роботи кафедри

 • розробка та видання навчально-методичної та наукової літератури з юридичних, філософських та суспільно-політичних дисциплін;
 • видання методичних вказівок, рекомендацій та планів практичних занять, щодо вивчення студентами дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра;
 • підготовка та опублікування наукових статей та матеріалів у періодичних вітчизняних та зарубіжних виданнях;
 • проведення наукових заходів, семінарів, круглих столів, диспутів, що сприяють розвиткові та ефективності наукової діяльності кафедри та факультету історії, етнології і права;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій за участю викладачів і студентів;
 • участь у Регіональних. Всеукраїнських, Міжнародних наукових, науко-практичних конференціях.

Викладачі кафедри правових наук та філософії забезпечують функціонування гуртків «Правознавство» та «Політологія», керують науковою роботою студентів Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського.

Значна увага у організації навчально-виховного процесу приділяється національно-патріотичному вихованню студентської молоді. Зокрема, проводяться зустрічі із учасниками АТО, експертами та визначними особами України, активною є співпраця із «школою бойового гопака».

Викладачі кафедри правових наук та філософії надають правову допомогу студентам, викладачам Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського.

Співробітництво

Викладачі кафедри правових наук та філософії підтримують наукові зв'язки з державними установами, науково-дослідними інститутами, навчальними закладами, серед них: Науково-дослідний інститут інформатики і права, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський регіональний центр Академії правових наук України, Національна Академія державного управління при Президентові України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

Співробітництво здійснюється шляхом наукового консультування, участі у науково-практичних конференціях та семінарах, обміну науковою інформацією, стажування, сумісної розробки навчальних посібників, участі в роботі спеціалізованих рад з захисту дисертацій, проведення круглих столів, семінарів.

У травні 2017 р. спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України, головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Вінницькій області започатковано та проведено щорічний «круглий стіл» на тему: «Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо - науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові і прикладні аспекти».

2018 © ВДПУ