Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїЗбірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», визнаний МОН України (Наказ №1328 від 21.12.15р.) виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і докторських дисертацій.

Головні наукові напрями:

  1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес освітніх закладів.
  2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
  3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів.
  4. Діяльність коледжів і училищ в умовах інформатизації вищої освіти.
  5. Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентів ВНЗ.

Робочі мовиукраїнська, англійська, німецька, польська, російська.

Адреса: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001

Телефон: +3(80432)279076

Факс: +3(80432)279076

E-mail: sit@vspu.edu.ua

ISSN: 2412-1142 (print)

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вимоги до оформлення статті (Requirements for article): Українська, English, Deutch

Індексація базами даних:

Серія: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

Рік випуску Номер випуску
2018 рік
Випуск №52
Випуск №51
Випуск №50
2017 рік
Випуск №49
Випуск №48
2016 рік
Випуск №47
Випуск №46
Випуск №45
Випуск №44
2015 рік
Випуск №43
Випуск №42
Випуск №41
2014 рік
Випуск №40
Випуск №39
Випуск №38
Випуск №37
2013 рік
Випуск №36
Випуск №35
Випуск №34
2012 рік
Випуск №33
Випуск №32
Випуск №31
Випуск №30
Випуск №29
2011 рік
Випуск №28
Випуск №27
2010 рік
Випуск №26
Випуск №25
Випуск №24
Випуск №23
2009 рік
Випуск №21
2008 рік
Випуск №20
Випуск №19
Випуск №18
Випуск №17
Випуск №16
2007 рік
Випуск №15
Випуск №14
2006 рік
Випуск №12
Випуск №11
Випуск №10
Випуск №9
2005 рік
Випуск №8
Випуск №7
2004 рік
Випуск №6
Випуск №5
Випуск №4
2003 рік
Випуск №3
2002 рік
Випуск №2.2
Випуск №2.1
2000 рік
Випуск №1

Ukrainian Title:

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

Official web-site journal:

http://vspu.edu.ua/faculty/imad/sc.php

Acronym English:

Suc?as. inf. tehnol. innov. metod. navc?anna? pidgotovci fahivciv: metodol. teor. dosvid probl.

English Title:

Modern informational technologies and innovative methods in professional training: methodology, theory, experience, problems

ISSN: 2412-1142 (print)

e-ISSN: 2415-8097

Periodicity:

Quarterly

It main text edition:

Ukrainian, English, Russian, German, Polish

Indexing other databases:

Subjects journal:

Education

Founded edition:

2003

Owner edition:

Vinnytsia State Pedagogical University after Mikhailo Kotsyubinsky

Roman Gurevych / Institute of magistracy, postgraduate, doctoral / Vinnytsia State Pedagogical University after Mikhailo Kotsyubinsky 21100, Vinnitsa, vul.Ostrozkoho 32

Suc?asni informacijni texnolohiji ta innovacijni metodyky navc?annja u pidhotovci faxivciv: metodolohija, teorija, dosvid, problem

Склад редакційної колегії збірника наукових праць

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України, академік, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Коломієць Алла Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Лазаренко Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Гуревич Ірина – РhD, професор, Технічний університет м. Дармштадт, Інститут трансформації знань, м. Дармштадт, ФРН.

Бойчук Віталій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Клочко Віталій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Клочко Оксана Віталіївна – доктор педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Петрук Віра Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Фрицюк Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

АСОЦІЙОВАНІ РЕДАКТОРИ

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна.

Биков Валерій Юхимович – доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

Ляска Евгенія Івона – доктор педагогічних наук (габілітований), професор звичайний, Академія Ігнатіана в Кракові (заміський відділ в Катовіце), м. Краків, Республіка Польща.

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна.

Василенко Євгеній Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, академік МАТО, установа освіти «Вітебський державний університет імені М. П. Машерова», м. Вітебськ, Республіка Білорусь.

Козяр Михайло Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна.

Замкова Наталія Леонідівна – доктор філософських наук, професор, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна.

Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського м. Вінниця, Україна.

Гомонюк Олена Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, України.

Герасимова Ірина Генадіївна доктор педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Ковтонюк Мар’яна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра математики та інформатики, м. Вінниця, Україна.

Кучай Тетяна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна

Матяш Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна.

Паламарчук Ольга Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна.

Мозгальова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, . Вінниця, Україна.

Шахов Володимир – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна.

Штифурак Віра Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна.

Литвин Андрій Вікторович – доктор педагогічних наук, професор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна.

Руденко Лариса Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, – доктор педагогічних наук, професор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна.

Кадемія Майя Юхимівна – кандидат педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Беженар Юлія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, установа освіти «Вітебський державний університет імені М. П. Машерова», м. Вітебськ, Республіка Білорусь.

ВИКОНАВЧІ РЕДАКТОРИ

Уманець Володимир Олександрович – веб-редактор, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

Люльчак Світлана Юріївна – редактор верстки, кандидат педагогічних наук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.