Перелік наукових фахових видань України категорії А та Б (станом на 20.02.2023)

Список публікацій у виданнях, які індексуються SCOPUS у 2022 р.

Список публікацій у виданнях, які індексуються WOS у 2022 р.

Публікації у виданнях категорій А та Б за 5 років

Про високу ефективність наукової діяльності викладачів свідчать, насамперед, показники їхньої публікаційної діяльності у наукометричних базах Scopus, WoS. Загалом у 2022 році нашими викладачами, зокрема й у співавторстві з колегами інших ЗВО України та зарубіжжя, опубліковано 175 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Science (загалом за всі роки близько 1000 публікацій).


Загалом, уже 325 (проти 270 в минулому році) із 359 штатних викладачів мають публікації у виданнях, що індексуються базами Scopus або Web of Science, що дорівнює 90% (проти 68% у минулому році) від особового складу.

Науковців, які загалом мають 5 і більше статей у наукометричних базах, у нас вже 106 (проти 65 минулого року), тобто 30 відсотків.

Упродовж 2022 року показник публікаційної ефективності у виданнях, що індексуються базами SCOPUS та Web of Science, у перерахунку на 1 штатного науково-педагогічного працівника становить (175 / 359 = 0,485 статті на одного викладача).


Кількість статей в українських фахових виданнях Категорії «Б» 2022 року становить понад 300 одиниць.

Маємо 6 власних наукових періодичних видань, які довели свою фаховість, підтвердивши Категорію Б.


Сподіваємось, що 3 новостворені журнали, а саме: «Ландшафтознавство», «Публічне управління і право: історія, теорія, практика» та англомовне видання «Personality and Environment Issues» (Питання особистості та середовища) не лише найближчим часом підтвердять категорію Б, але й згодом почнуть індексуватися базами Scopus і Web of Science.