2024 рік

2023 рік

07.12.23 Всеукраїнська науково-практична конференція «Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри»
29.11.23 Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-польські мистецькі зв'язки: історія, сучасна практика та перспективи розвитку»
22.11.23 XІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки і науково-педагогічних досліджень у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»
10.11.23 ХV Вінницька Всеукраїнська наукова історико – краєзнавча конференція «Вінниччина: минуле та сьогодення»
03.11.23 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно-професійна підготовка фахівців у контексті інтеграції України в європейський освітній простір»
03.10.23 ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики підготовки фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»
28.09.23 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Методичний пошук учителя математики»
20.05.23 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Етнокультурний туризм: теорія, практика, перспективи розвитку»
25.05.23 ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференція «Математика та інформатика в науці й освіті: виклики сучасності»

2022 рік

2021 рік

10.12.21 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри»
29.11.21 ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя»
19.11.21 V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами»
29.10.21 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва теорія, досвід, проблеми»
25.05.21 7-а Міжднародна науково-практична конференція "Структура релаксація в твердих тілах"
12.04.21 10-ї Всеукраїнської наукової конференції «Астрономія і сьогоднення», яка відбудеться у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 12 квітня 2021 р

2020 рік

2019 рік

28.11.19 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя»
22.10.19 VІI Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
26.05.19 VІI Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
26.05.19 ХХХ Вінницька Всеукраїнська Наукова історико-краєзнавча конференція «Вінничина: минуле та сьогодення»
22.05.19 ІІІ Всеукраїнській веб-конференції «Теорія і практика смарт-навчання у професійній освіті»
15.05.19 ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»
14.05.19 ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»
25.04.19 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Методичний пошук вчителя математики»
25.04.19 ХІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві»
25.04.19 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Каркасні антропогенні ландшафти: теоретичні та прикладні аспекти»
22.05.19 ІІІ Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика смарт-навчання у професійній освіті»
16.05.19 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»
17.04.19 ІІІ Міжнародна науково-практичноа Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти»
17.04.19 Звітна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
12.04.19 8-a Всеукраїнська наукова конференція "Астрономія і сьогодення"
12.04.19 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»

2018 рік

29.11.18 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя»
28.11.18 Графічна підготовка як складова професійної освіти вчителя трудового навчання і технологій
22.11.18 Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі»
21.11.18 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя"
20.11.18 VІ Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень"
20.11.18 Науково-практична конференція «Голодомор 1932 – 1933 рр. - трагічна сторінка в історії українського народу»
08.11.18 ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародно участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами»
30.10.18 Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми
30.10.18 Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін
25.10.18 Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку
18.10.18 ІI Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція “Методичний пошук вчителя математики"
18.10.18 Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму
03.10.18 Мікроосередкові процеси в антропогенних ладшафтах
28.09.18 Перша Ямпільська науково-краєзнавча конференція
06.09.18 XXIX Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція "Вінниччина: минуле та сьогодення" "Традиції самоврядування на теренах поділля"
30.05.18 Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми і перспективи фахової підготовки вчителя математики”
28.05.18 "Етнокультурне ландшафтознавство: теоретичні та прикладні аспекти"
22.05.18 6-а Міжнародна науково-практична конференція "Структурна релаксація в твердих тілах"
15.05.18 XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»
01.05.18 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»
26.04.18 Всеукраїнський науково-теоретичний семінар на тему «Життя “по-радянськи”: проблеми вивчення та інтерпретації»
19.04.18 І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти»
17.04.18 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»
12.04.18 7-a Всеукраїнська наукова конференція "Астрономія і сьогодення"
11.04.18 Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта»

2017 рік

14.12.17 Студентська наукова Інтернет-конференція "Cучасні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання мови і літератури"
30.11.17 Міжнародна нуково-практична інтернет-конференція "Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку"
29.11.17 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя»
23.11.17 XV міжнародній студентській Інтернет-конференції «Мова, освіта, культура: Інтеграційні тенденції в сучасному світі»
23.11.17 Друга Всеукраїнська Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція
21.11.17 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень»
09.11.17 XXVІІI Всеукраїнська Вінницька наукова історико-краєзнавча конференція "Вінничина: минуле та сьогодення"
27.10.17 Шоста Всеукраїнська Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція
06.10.17 Перша Чернівецька науково історико-краєзнавча конференція
26.09.17 VІІ Міжнродна конференція з астрономії "САММАС - 2017"
20.09.17 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін"
15.06.17 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасна гуманітаристика"

2016 рік