Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

 1. Увага! Журнали, що не індексуються у Scopus
 2. Наказ МОН України від 06.02.2017 р. № 174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»
 3. Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
 4. Перелік журналів з гуманітарних наук, що входять до наукометричної бази даних Scopus
 5. Рейтинг світових журналів Scimago Journal & Country Rank
 6. Аналіз тематичного спектру педагогічних досліджень у виданнях з наукометричної бази Scopus
 7. Для цитування:
  Коломієць А.М. Нетнографічний аналіз тематичного спектру педагогічних досліджень у виданнях з наукометричної бази Scopus / А.М. Коломієць, Є.В. Громов // Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 59. – №3 (2017). – С. 179-188. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1666/1183
 8. Усі українські журнали в Scopus і Web of Science
 9. Перелік видань, що індексуються наукометричною базою Web of Science (станом на травень 2017 року)
 10. Особливості розміщення публікацій у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science (на прикладі галузі спорту)
 11. Всі українські видавці в Scopus і Web of Science
 12. Європейська хартія дослдників та Кодексу працевлаштування наукових працівників