Facebook Youtube

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Важливим компонентом наукової діяльності навчального закладу є науково-дослідна робота студентів. У 2018-2019 н.р. в університеті функціонує 162 студентських наукових гуртки, проблемні групи з підготовки до Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів. Різними формами науково-дослідної роботи охоплено близько 3 000 студентів.

Перший етап Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті проходив у два тури: грудень 2017 року і лютий – березень 2018 р. Загалом було проведено 29 олімпіад, в якому взяли участь 757 студентів, серед яких найбільше з факультету фізичного виховання і спорту; факультету іноземних мов; факультету математики, фізики і технологій; навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Закономірно, що високою активністю характеризується участь вихованців ВДПУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Загалом до базових ВНЗ були відряджені 44 студенти (в попередньому році – 39). За результатами ІІ етапу ВСО в активі закладу 13 призових місць з географії, української мови за професійним спрямуванням, хімії, історії, педагогіки, трудового навчання та технологій, фізичної культури і спорту, фізичного виховання, математики, музичного мистецтва, української мови і літератури, німецької мови, теоретичної та прикладної психології. На ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади результативно виступили представники майже усіх структурних підрозділів, проте найефективніше спрацювали студенти та викладачі факультету філології й журналістики, виборовши три призових місця; представники природничо-географічний факультету, факультету математики, фізики і технологій, факультету фізичного виховання і спорту, факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв вибороли по два призових місця; студенти факультету історії, етнології і права та навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації – по одному призовому місцю. Таким чином, у 2017-2018 навчальному році в активі університету тринадцять призових місць (2 перших, 4 других та 7 третіх), що майже на третину перевищує високий показник минулого року. Студентські перемоги стали можливими завдяки науковому керівництву професорів Денисика Г.І., Завалюнюк І.Я., Мозгальової Н.Г., Паламарчук О.М., доцентів Каленича В.М., Блажка О.А., Сакалової Г.В., Худоярової О.С., Василінич Т.М., Войнаровського А.В., Кіт Г.Г., Старовойт Л.В., Голюк О.А., Романенка В.В., Асаулюк І.О., Панасенка О.Б., Поляруш Н.С., Перегончук Н.В., викладачів Москвічової Ю.О., Зарічанської Н.В., Солов’я В.В., Сомика О.М.

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських студентських
олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей у 2018 році

У звітному році студенти взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відправивши до базових ЗВО 54 роботи. 32 студенти були запрошені до участі у підсумкових конференціях, 25 з них стали переможцями й призерами конкурсу.

За результатами конкурсу студенти університету вибороли: 4 перших місця (з «Біології», «Початкової освіти», «Теорії і методики професійної освіти»), 12 других місць (з «Фізики та астрономії», «Української мови та літератури», «Фізичної культури і спорту», «Актуальних проблем інклюзивної освіти», «Освітніх, педагогічних наук», «Романо-германських мов та літератур», «Інформаційно-комунікаційних технологій в освіті», «Загальної та соціальної психології», «Педагогічної та вікової психології», «Географії») та 9 третіх місць (з «Української мови та літератури», «Фізичної культури та спорту», «Дошкільної освіти», «Історії та археології», «Журналістики», «Соціальної роботи», «Педагогічної та вікової психології»). Запорукою успішного виступу студентів стали зусилля їхніх наукових керівників – професорів Заболотного В.Ф., Павликівської Н.М., Куцевол О.М., Воловика В.М., Галузяка В.М., Кадемії М.Ю., Паламарчук О.М., доцентів Кобисі В.М., Рогача В.В., Кривошеї Т.М., Демченко О.П., Шульги Г.Б., Перегончук Н.В., Присяжнюк Л.А., Кравчука О.М., Вознюк Т.В., Гандзюка В.О., Холковської І.Л., старших викладачів Кобисі А.П., Щепотіної Н.Ю., Коломієць Л.І., Забужанської І.Д.

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018 році

Останні п’ять років кількість переможців ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад та ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт невпинно зростає.


Цей високий результат дозволив ВДПУ в 2018 році посісти перше місце серед усіх педагогічних університетів України за підсумками проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (лист МОН України від 19 жовтня 2018 року № 21.1/10-3764), а також посісти друге місце серед усіх педагогічних університетів України за підсумками Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей (лист МОН України від 2 жовтня 2018 року № 21.1/10-3431).

Варто відзначити успіхи наших студентів, які беруть участь в інших міжнародних і всеукраїнських студентських наукових олімпіадах, конкурсах, чемпіонатах і турнірах. У 2018 році наші студенти виграли 32 індивідуальних та командних призових місця під керівництвом професорів Романюка І.М., Завалюнюк І.Я., Кадемії М.Ю., доцентів Клочко О.В., Кобисі В.М., Кравчука О.М., Волошиної О.В., Кізім С.С., Лешко У.О., старших викладачів Пойди О.А. та Кобисі А.П.

Інформація про переможців інших міжнародних та Всеукраїнських
студентських наукових олімпіад, конкурсів, турнірів, чемпіонатів у 2018 році

Звідна таблиця успішності виступів на студентських
наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, чемпіонатах у 2018 році

* - назва студентського наукового змагання:

1) VIII Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка;

2) Міжнародний конкурс з Web-дизайну та комп’ютерної графіки;

3) Міжнародний конкурс студентських наукових есе;

4) Міжнародний конкурс «Fact-check для журналістів-початківців»;

5) Фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування;

6) XVII Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Ecosoft-2018»;

7) VI Всеукраїнський конкурс НДР із соціальної педагогіки та соціальної роботи;

8) Всеукраїнський конкурс наукових статей серед аспірантів і магістрантів;

9) VI Всеукраїнський турнір буктрейлерів «Book Fashion 2018».

Загалом у всіх міжнародних і всеукраїнських студентських наукових олімпіадах, конкурсах і турнірах завойовано 70 призових місць, що відчутно перевершує й без того високі результати року минулого і є новим найкращим показником за всю історію Вінницького державного педагогічного університету. Наказом ректора № 266 від 24 травня 2018 р. за визначні успіхи в НДРС 60 наших вихованців були нагороджені грамотами університету, а 48-ом викладачам-науковим керівникам за ефективну організацію студентської науково-дослідної роботи були оголошені особисті подяки.


Наш навчальний заклад традиційно є не лише успішним учасником, а й сумлінним організатором студентських науково-методичних заходів найвищого рівня. У звітному році факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв виступив базовим ЗВО для проведення Другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт з «Початкової освіти». Факультет філології й журналістики імені Стельмаха – для Другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Української мови (за професійним спрямуванням)», а також для регіональних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Факультет математики, фізики і технологій – гостинно прийняв учасників регіонального етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Усі заходи пройшли на високому організаційно-методичному рівні.