Fb VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Завантажити презентацію


Невід’ємною частиною діяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у сфері науки є науково-дослідна робота студентів, важливим компонентом якої є Всеукраїнські студентські наукові олімпіади та конкурси студентських наукових робіт, які щорічно проводяться відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України і затверджених Положень.

Минулий навчальний рік характеризувався високою активністю вихованців нашого університету у згаданих заходах. В рамках Всеукраїнської студентської олімпіади 55 наших студентів взяли участь у 23 олімпіадах з різних спеціальностей та навчальних дисциплін, виборовши 10 нагород різного ґатунку, зокрема з хімії, фізики, української мови та літератури, географії, політології, теоретичної та прикладної психології, технологічної освіти, англійської мови та літератури, журналістики. Цей високий результат дозволив університету посісти почесне третє місце серед усіх педагогічних університетів України (лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2017 року № 21.1/10-2230 «Щодо результатів проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей у 2016/2017 навчальному році»).

У 2016-2017 навчальному році студенти взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відправивши до базових ВНЗ 40 робіт за авторством 50 молодих науковців, 29 з яких були запрошені до участі у підсумкових конференціях. 24 студенти-автори 18 наукових робіт стали переможцями й призерами конкурсу, зокрема, з фізики, початкової освіти, соціальних комунікацій, теорії і методики професійної освіти, української мови та літератури, інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації, техногенної безпеки, романо-германських мов та літератур, педагогічних наук, математичних наук, туризму, фізичного виховання та спорту. Це є найкращим здобутком серед усіх педагогічних університетів країни (лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2017 року № 21.1/10-2223 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук»).

Варто особливо відзначити успіхи наших вихованців, які виборюють призові місця у міжнародних і всеукраїнських наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, що поводяться поза планом МОН України. Вже вкотре збірна ВДПУ стала найкращою командою серед педвузів на XV Всеукраїнському студентському турнірі фізиків. Дипломи переможців і призерів вихованці університету отримали за результатами Міжнародного конкурсу з Web-дизайну та комп’ютерної графіки, фінального етапу ХVІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017», VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка та XVIІ Міжнародного конкурсу у галузі українознавства на здобуття премії імені Ковальських.

Загалом у всіх міжнародних і всеукраїнських студентських наукових олімпіадах, конкурсах і турнірах завойовано 51 призове місце, що є найкращим показником за всю історію Вінницького державного педагогічного університету.

У навчальні плани спеціальностей, за якими здійснюється підготовка майбутніх вчителів, включено навчальні курси «Основи наукових досліджень», «Філософія та історія науки», «Методологія та методика наукових досліджень», якими передбачено ознайомлення студентів із загальними питаннями методології наукових досліджень, здійснення наукового пошуку, проведення експерименту, статистичної обробки результатів експериментальних досліджень та останніми досягненнями сучасної науки в тій чи іншій галузі.

Курсові та дипломні роботи носять самостійний дослідницький характер, відзначаються актуальністю та науковою новизною. При виконанні багатьох курсових та дипломних робіт педагогічного спрямування студенти проводять педагогічні експерименти. Результати досліджень подаються в додатках у вигляді анкет, фотоматеріалів, творчих робіт та апробуються у школах і професійно-технічних навчальних закладах.

Виконання студентами дослідницьких завдань знаходить своє відображення при проходженні різних видів педагогічних і виробничих практик. Зокрема до програми педагогічної практики обов’язково входить науково-дослідна частина, що передбачає проведення педагогічного експерименту, закріплення вміння працювати з каталогами, бібліографічними покажчиками, накопичення та обробку матеріалу з педагогічних спостережень, застосування ефективних педагогічних методів, узагальнення та аналіз якісних і кількісних показників експериментальних даних, написання рефератів, наукових доповідей, курсових і дипломних робіт.
Студенти університету беруть активну участь у виконанні ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт: вони залучаються до збору матеріалу, обробки результатів експериментальних досліджень, підготовки статей, доповідей на конференції. Найбільш обдарована молодь бере участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт.

У 2016-2017 навчальному році у ВДПУ працює 147 студентських наукових гуртків і проблемних груп. Найбільше на факультеті математики, фізики і технологій (27); навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (24); факультеті дошкільної, початкової освіти та мистецтв (22); факультеті філології й журналістики (22).

Важливим компонентом науково-дослідної роботи студентів є Всеукраїнські студентські олімпіади. Вони щорічно проводяться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України і затвердженого Положення.

Перший етап Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті проходив у два тури: грудень 2016 року і лютий – березень 2017 р. Загалом було проведено 38 олімпіад першого етапу, в якому взяли участь 875 студентів, серед яких найбільше з факультету фізичного виховання і спорту; факультету історії, етнології і права; факультету математики, фізики і технологій, навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації. Всім студентам-переможцям й призерам І етапу наказом ректора від 27 березня 2017 р. № 55 оголошено подяку. Від імені керівництва структурних підрозділів студенти-переможці також були нагороджені грамотами та подяками.
Високою активністю характеризується участь вихованців ВДПУ у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Загалом до базових ВНЗ були відряджені 39 студентів (в попередньому році – 44).

Призерами Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 н.р. стали:

- Церклевич Денис – 1 місце з навчальної дисципліни «Хімія» (доц. Блажко О.А.);

- Богачук Ірина – 2 місце з навч. дисципліни «Українська мова» (доц. Богатько В.В.);

- Черкевич Ольга – 2 місце із спеціальності «Українська мова та література» (доц. Гороф’янюк І.В., доц. Крупка В.П.);

- Якименко Андрій – 2 місце з «Політології» (доц. Лапшин С.А.);

- Стефанков Леонід – 2 місце з «Географії» (проф. Денисик Г.І.);

- Мазур Аліна – 2 місце з «Теоретичної та прикладної психології» (доц. Сидоренко Ж.В., ст. викл. Коломієць Л.І.);

- Шевченко Марина – 3 місце з «Технологічної освіти» (доц. Пінаєва О.Ю.);

- Білюк Анатолій – 3 місце з «Фізики» (доц. Білюк А.І.);

- Гладка Марина – 3 місце з «Англійської мови та літератури» (ст. в. Змієвська О.О.);

- Богачук Ірина – 3 місце з «Журналістики» (доц. Гандзюк В.О.).
Як бачимо, на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади цього року результативно виступили представники майже усіх структурних підрозділів, проте найефективніше спрацювали студенти та викладачі факультету філології й журналістики, виборовши три призових місця, а студентка Богачук Марина стала переможницею одразу двох олімпіад; представники природничо-географічний факультету та факультету математики, фізики і технологій вибороли по два призових місця; студенти факультету іноземних мов, факультету історії, етнології і права та навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації – по одному призовому місцю.

Станом на 24 травня 2017 року основні результати участі в олімпіадах є такими:

1. хімія (дисципліна) – 1 місце;

2. географія – 2, 4 та 6 місця;

3. українська мова (дисципліна) – 2 місце;

4. українська мова та література (спеціальність) – 2 місце;

5. політологія – 2 та 20 місця;

6. теоретична та прикладна психологія – 2 місце;

7. технологічна освіта – 3 місце;

8. фізика – 3 місце;

9. журналістика – 3 місце;

10. англійська мова та література (спеціальність) – 3 місце;

11. професійна освіта – 5 та 6 місця

12. математика (дисципліна) – 6 місце;

13. спорт (за видами) – 7 та 10 місця;

14. фізичне виховання – 7, 15 та 43 місця;

15. німецька мова та література – 10 місце;

16. музичне мистецтво – 12 місце;

17. фізична реабілітація – 14 та 16 місце;

18. німецька мова і література (спеціальність) – 16 місце;

19. біологія – 19 та 23 місця;

20. історія – 22 та 29 місця.

Результати участі студентів ВДПУ в олімпіадах з інших спеціальностей та навчальних дисциплін поки що невідомі. Таким чином, на сьогодні (за попередніми даними) в активі університету десять призових місць, що утричі перевищує показник минулого року.

У 2016-20176 н.р. студенти взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відправивши до базових ВНЗ 35 робіт. 29 студентів були запрошені до участі у підсумкових конференціях, 24 з них стали переможцями й призерами конкурсу.
Переможцями й призерами Всеукраїнського конкурсу стали:

- Цмуз Тетяна – 1 місце «Фізика» (Думенко В.П.);

- Дика Каріна та Кіщук Світлана – 1 місце «Соціальні комунікації» (Холковська І.Л.);

- Усенко Юлія та Плахотнюк Юлія – 1 місце «Початкова освіта» (Барановська І.Г.);

- Ільїна Олександра Ігорівна – 1 місце «Теорія і методика професійної освіти» (Кадемія М.Ю.)

- Бабич Ірина – 2 місце «Фізика» (Мисліцька Н.А.);

- Черкевич Ольга – 2 місце «Українська мова та література» (Гороф’янюк І.В.)

- Руденко Сергій та Бойчук Дмитро – 2 місце «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» (Яровенко А.Г.);

- Єлісєєва Діана – 2 місце «Техногенна безпека» (Василінич Т.М.);

- Бартко Світлана – 2 місце «Романо-германські мови та літератури» (Прадівлянна Л.М.);

- Ляшенко Руслан – 2 місце «Педагогічні науки» (Галузяк В.М.);

- Печериця Іван та Шведюк Анастасія – 3 місце «Математичні науки» (Бак С.М.);

- Пугач Олена та Петрук дар’я – 3 місце «Математичні науки» (Абрамчук В.С.);

- Кравчук Марія – 3 місце «Українська мова та література» (Куцевол О.М.);

- Дідус Вікторія – 3 місце «Туризм» (Кирилюк Л.М.);

- Тумачок Світлана – 3 місце «Романо-германські мови та літератури» (Вишивана Н.В.);

- Муляр Катерина – 3 місце «Фізичне виховання та спорт» (Вознюк Т.В.);

- Рак Катерина – 3 місце «Фізичне виховання та спорт» (Костюкевич В.М.);

- Пігуляк Тетяна та Чернюк Олена – 3 місце «Фізичне виховання та спорт» (Драчук А.І.)

Таким чином, на сьогодні за попередніми даними в активі університету 24 призових місця: 6 перших, 7 других та 11 третіх, що перебуває на високому рівні попередніх років.

На графіку (рис. 3) по кожному зі структурних підрозділів показано відношення кількості надісланих конкурсних робіт до кількості студентів, які були запрошені на підсумкові конференції, а також до кількості студентів, які вибороли призові місця.
Узагальнена інформація щодо кількості призових місць на Всеукраїнських студентських олімпіадах і Всеукраїнських конкурсах студентських науково-дослідних робіт.
Варто особливо відзначити успіхи наших вихованців, які беруть участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, що поводяться поза планом МОН України.

Вже вкотре під керівництвом ст. викладача кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Недибалюка А.Ф. збірна команда ВДПУ у складі Бабич Ірини, Білюка Анатолія, Цмуз Тетяни та Неруша Леоніда стали найкращою командою серед педвузів на XV Всеукраїнському студентському турнірі фізиків, а студент Білюк Анатолій ще й посів третє місце в індивідуальній першості.

Під керівництвом викладачів кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемії М.Ю., Шахіної І.Ю., Кобисі А.П. та Кобисі В.М. студенти навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, факультету математики, фізики і технологій та факультету філології й журналістики Рачинська Дарія, Ільїна Олександра, Радомська Тетяна, Афоніна Дарія, Лиса Антоніна, Брунько Марина, Медведєв Роман, Мотишена Іванна, Жагло Яна, Остаповець Анатолій, та Черній Олег стали переможцями та призерами фінального етапу ХVІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017», а Лазнюк Дмитро та Брунько Марина – призерами Міжнародного конкурсу з Web – дизайну та комп’ютерної графіки.

Під керівництвом викладачів кафедри української мови Ткаченко В.І. та Вешелені О.М. студенти факультету філології й журналістики Марчук Тетяна та Ткачук Надія посіли призові місця відповідно на VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Шевченка та XVIІ Міжнародному конкурсі у галузі українознавства на здобуття премії імені Ковальських.
Загалом у всіх міжнародних і всеукраїнських студентських наукових олімпіадах, конкурсах і турнірах завойовано 51 призове місце, що є найкращим показником за всю історію Вінницького державного педагогічного університету
У поточному навчальному році факультет математики, фізики і технологій був обраний базовим ВНЗ для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Математичних наук», а факультет філології й журналістики став базовим для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова». І другий етап Конкурсу, і другий тур Олімпіади традиційно пройшли на високому організаційному та методичному рівні.

Також слід відзначити високий рівень організації та проведення міжнародних і всеукраїнських студентських наукових конференцій і семінарів на базі нашого навчального закладу. Студенти всіх структурних підрозділів беруть активну участь у різних міжнародних і всеукраїнських конференціях, друкують результати своїх наукових досліджень у фахових виданнях.

На високому рівні було проведено щорічну наукову конференцію викладачів і студентів.

Під час роботи 60 секцій було заслухано 1104 наукових доповідей, серед яких 762 – студентські. Найбільш активними були молоді науковці факультетів дошкільної, початкової освіти та мистецтв, філології й журналістики, історії, етнології і права.
У звітному навчальному році в рамках співпраці з Південно-Східним університетом штату Міссурі на базі цього закладу здійснюють виконання магістерських програм 4 студенти факультету іноземних мов: Химич Богдана, Шварц Леонід, Слободян Вероніка, Федорченко Олександра. За програмою мобільності ERASMUS+ студентка того ж факультету Діана Зозуля впродовж 2-го семестру 2016-2017 н.р. успішно проходить курс вивчення англійської філології у Карконоському коледжі (Польща). У квітні цього року вже втретє поспіль група студентів факультету іноземних мов та факультету історії, етнології і права успішно представили Україну на Міжнародній науковій зустрічі молоді у м. Флоссенбюрг (Німеччина).

Аналізуючи наведені показники можна зробити висновок, що науково-дослідна робота студентів в цілому перебуває на належному рівні: помітними є успіхи на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах, постійно організовуються різні науково-методичні заходи, зростає кількість публікацій, розвивається міжнародна співпраця. У той же час це означає, що увагу до науково-дослідної роботи студентів не потрібно послаблювати, а постійно перебувати в творчому пошуку сучасних та інноваційних форм такої роботи.

Рішенням Колегії МОН України від 13 березня 2017 року вищим навчальним закладам і науковим установам було рекомендовано сприяти становленню та функціонуванню рад молодих учених, а також розглянути можливість фінансування діяльності та проектів цих рад. Приємно зазначити, що наш університет «зіграв на випередження», адже, не чекаючи на вказівки «зверху», вже кілька років плідно функціонує загально університетське Наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів, основні завдання, принципи роботи і тематика досліджень якого повністю відповідають напрямам, що окреслені міністерством.

Звітного року найпомітнішим досягненням товариства став проведений вперше Конкурс науково-дослідницьких проектів студентів молодих учених, в якому перемогу здобули кращі роботи наукової молоді у різних галузях і напрямках. Це дало змогу не тільки виявити прогресивних та творчих науковців університету, але й стимулює їхнє подальше зростання. Механізм проведення Конкурсу продемонстрував новітній підхід до підготовки заявок та їхнього оцінювання за критеріями інноваційності та перспективності.

Також ефективною є робота Фейсбук-групи товариства, покликаної інформувати студентів і викладачів про найцікавіші наукові форуми, конкурси та гранти. Інформаційна та просвітницька робота товариства проявляється також у формі найрізноманітніших практичних семінарів (з редагування Вікіпедії, написання наукових робіт, створенню та просуванню стартапів, тощо).

Зусиллями факультетських наукових товариств виходять збірники наукових праць студентів і молодих учених, проводяться змістовні й різнопланові круглі столи, проблемні диспути й конференції. Цього року вперше в новітній історії нашого університету наукове товариство ФФЖ у співпраці з кафедрами факультету власними зусиллями провело Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих учених «Новітні пошуки української філології: До 25-річчя проголошення Незалежності України» (29-30 вересня), географія учасників якої охопила представників 13 міст України. Усі ці заходи доводять готовність членів наукового товариства до злагодженої роботи спільно з ректоратом, деканатами й кафедрами у справі розвитку і популяризації наукової діяльності студентів, аспірантів і молодих учених Педуніверситету.